pauliord

Damer er mangelvare!?!

6 kommentarer

Jeg har dårlig samvittighet.  For damer.  Og damebasket.  Så lenge jeg har holdt liv i denne bloggen har jeg klamret meg til temaer som har handlet om alt annet enn damer.  Det har jeg nemlig ikke greie på.

Man burde opplagt følge bedre med, men tiden strekker ikke alltid til.  Så når noen har noe på hjertet, og lurer på om de kan «låne» plass på bloggen min – ja, da har jeg ikke hjerte til å si annet enn ja.  Kanskje særlig fordi norsk basketball mangler arenaer for innspill og diskusjoner.

Gunnar Voigt Nesbø har meninger om damebasket, manglende bredde og kvalitet og ganske særlig om jakten på blant annet «hans» spillere:

«Sesongen er slutt.

Alle seriekamper og sluttspillkamper er spilt, NM for U19 og U16 er avviklet, og klubbene har for lengst begynt å tenke på neste sesong.

Spesielt klubbene som skal delta i Kvinneligaen er tidlig ute med å planlegge. Noen tidligere enn andre, riktignok. Bergen Elite begynte å planlegge for deltakelse i Kvinneligaen allerede for et år siden. Det skulle ikke minst være en løsning på Hops løfte til sine spillere om kvinneligaspill. Hop sto nemlig i fare for å miste sine beste og eldste spillere til KL-klubbene Gimle og Ulriken til tross for at spillerne ikke var eldre enn U16.

Henvendelsene fra Gimle og Ulriken kom for et år siden, da det bare skulle være med fire lag i KL. Nå planlegges en ny sesong med så mye som syv lag(!) i den øverste serien for kvinner.

Har nivået hevet seg betraktelig på jentesiden den siste sesongen, eller har man bare begynt å lete etter stadig yngre spillere som kan spille på det øverste nivået for kvinner i Norge?

Forbundet ønsker seg flere lag i Kvinneligaen. Selvfølgelig er det viktig å ha en eliteserie med mange lag.

Asker stilte i år med et veldig ungt mannskap, Gimle hadde to importer med et U19-lag (+ Rannveig og Ingrid) og Ulriken gikk en hel sesong uten å vinne en eneste kamp med en spillerstall som hadde flere U17-spillere uten regions- og landslagserfaring.

Og nå skal vi altså utvide Kvinneligaen med tre klubber!?!

Jentebasketen i Bergen har hatt for dårlig rekruttering de siste årene til å kunne fø de to kvinneligaklubbene vi allerede hadde, men nå skal altså enda et lag fra Bergen inn i det gjeveste selskap.

Så er spørsmålet hvorvidt en utvidet Kvinneliga neste sesong er den viktigste og riktgiste veien å gå for å utvikle norsk jentebasket. Er utvidelsen av KL et ledd i en langsiktig nivå– og kompetanseheving på jentesiden, eller er det en kortsiktig og forhastet løsning?

Hvorfor er det egentlig så få spillere og så få lag?

Jeg tror, uten å være skråsikker, at den svake Kvinneligaen er et direkte resultat av dårlig rekruttering over tid.

Hvor er alle spillerne født i 1985-1993? (Ullerns KL-lag er et unntak her…)

Hva er strategien for å få flere jenter til å drive med basketball?

I Region Vest var det i U19-serien i år to klubber (Hop og Gimle), i U17-serien var det fire klubber (Hop, Ytrebygda, Gimle og Ulriken), i U16-serien var det to klubber (Hop og Ytrebygda) og i U15-serien var det fire klubber (Hop, Ytrebygda, Ulriken og Loddefjord).

Jeg er ikke kjent med hvordan situasjonen er i de andre regionene, men jeg har en følelse av at det ikke renner over av spillere der heller. Vi trenger flere utøvere, og gjerne flere utøvere som holder høyt nivå. Vi får ikke flere spillere mellom 10 og 16 år av å ha syv lag i KL, og spillerne holder ikke et høyere nivå om de har på seg en KL-drakt i stedet for drakten til U16-laget sitt.

Flere KL-lag kan også komme til å gå på bekostning av noe. Kan det hende at dette vil gå utover rekruttering i klubbene; at en elitesatsing tar tid og ressurser fra klubbene?

Og gjør dette at spillere fra breddeklubbene blir hentet inn til KL-spill tidligere enn nødvendig fordi man trenger å fylle opp spillerstallen på et kvinneligalag som allerede holdt lavt nivå?

Mye er sagt om Gimles og Ulrikens jakt på yngre jentespillere. Hop var ikke fornøyd på slutten av forrige sesong da en av deres tre spillere på U16-landslaget valgte å forlate Hop til fordel for kvinneligaspill i Ulriken.

Styreleder i Hop foreslo sågar at det ikke burde være lov for kvinneligaklubbene å kontakte yngre spillere i andre klubber. Når Bergen Elite nå er et faktum ser det ut til at samme person har glemt sitt eget forslag: Nå går de aktivt ut for å hente spillere fra andre klubber.

Når vi nå skal planlegge neste sesong i Ytrebygda er det forstyrrende med henvendelsene vi mottar fra kvinneligaklubbene Ulriken, og – ja, tro det eller ei – fra Bergen Elite.

De har nok registrert at det er spillere i vår gruppe som etter deres mening er modne for spill i Kvinneligaen. Og de mener kanskje samtidig at vi i Ytrebygda har et dårligere tilbud til disse spillerne.

Foreløpig har ikke Gimle antydet at de ønsker å kontakte noen av våre spillere, og jeg tror at årsaken til dette er en konstruktiv prat jeg hadde med Jan Erik Price denne sesongen. Han var enig i at spillerne spillerne bør bli i moderklubben og at kvinneligaspill bør vente til spillerne er modne.

Bergen Elites frontfigurer ga Ytrebygda et ultimatum foran kommende sesong. De ville starte klubben, enten med oss eller uten oss. Men også: De kom til å være på utkikk etter spillerne våre uansett. Underforstått ville vi være tjent med et samarbeid slik at vi til en viss grad kunne kontrollere håndteringen av våre egne spillere.

Vi takket nei, og for flere uker siden fikk vi derfor en hyggelig e-post om at Bergen Elite kom til å kontakte spillere fra Ytrebygda (hverken navn eller antall spillere ble nevnt), og jakten deres på spillere hadde begynt.

At også Ulriken kom til å kontakte spillere fra Ytrebygda fikk vi vite for noen uker siden, og tilbudet deres om å trene med kvinneligalaget en gang i blant høres uskyldig nok ut, men jeg er redd det var akkurat dette Hop ble forespeilet for et år siden også.

Ulriken uttalte den gangen at de på ingen måte ønsket å ødelegge for Hops jentelag, men jeg husker godt at sentrale personer i Hop mente at det var akkurat det Ulriken gjorde.
At 15- og 16-åringer blir kontaktet av en veletablert kvinneligaklubb for spill kommende sesong oppfatter jeg forøvrig som et signal om at man sliter med å få nok spillere, eventuelt at man ikke er fornøyd med nivået på de spillerne man allerede har.

Høres jeg sutrete ut? Kanskje det, og jeg har jo egentlig ingen sak. Klubbene forholder seg til et reglement når det gjelder å henvende seg til spillerne, og Ytrebygda kom aldri med forslag om endring av dette reglementet på forbundstinget som nettopp ble avholdt.

Reglementet som foreligger er helt fint, og jeg mener slett ikke at eksplisitt må stå at det ikke er lov å kontakte U16-spillere. Men å ta kontakt med yngre spillere i andre klubber burde være unntaket, og definitivt ikke regelen. I hvert fall ikke hvis spillerne har gode muligheter til å utvikle seg i klubbene de er i.

Jeg undrer meg over at dette ikke har vært et tema når forbundet har hatt møter med potensielle KL-klubber:

«Har dere nok spillere til å stille lag?»

«Har dere bærekraftige yngre årganger som kan supplere laget deres over tid?» «Vil dere unngå å hente yngre spillere fra andre klubber, eller er dette en nødvendighet for å kunne delta i toppserien?»

Hvis en (potensiell) KL-klubb svarer «nei» på et eller flere av disse spørsmålene mener jeg at det ville vært fornuftig å evaluere satsingen sin en gang til. Og her burde NBBF veilede klubbene til å ta kloke valg, til jentebasketens beste.

Er vi virkelig tjent med at de beste spillerne fra for eksempel Ytrebygda drar til kvinneligaklubber, og at 97/98-gruppen til Ytrebygda blir oppløst pga spillerflukt til Kvinneligaen?

Hvis jeg hadde trodd at en spiller i Ytrebygda ville hatt større utbytte av å spille i en kvinneligaklubb ville jeg sendt henne dit med en gang. Ihvertfall forklart henne at det ville være det beste valget for henne å ta hvis hun trengte å utvikle seg som spiller. Men foreløpig har jeg mer tro på opplegget vi kan tilby i Ytrebygda.

Jeg er fullt klar over problemstillingene man sto overfor på begynnelsen av denne sesongen. Da var det såvidt det ble noen Kvinneliga i det hele tatt. Og jeg har veldig stor forståelse for de spillerne som har spilt sitt siste ungdoms-NM ønsker et tilbud som matcher deres nivå. Men dette må ikke gå på bekostning av rekrutteringen.

Neste sesong tror jeg det er mye viktigere at mine beste spillere deltar i en U19-serie og et U19-NM for Ytrebygda, enn at de skal spille mot Tina Moen i Kvinneligaen. Muligheten til å spille i Kvinneligaen får de senere, og Tina blir ikke stort bedre av å spille mange kamper mot lag som ikke holder nivået.

Jeg tror kort og godt at det er viktig å ha noen å spille mot i de aldersbestemte klassene. Tråling etter U15, U16, U17, U18 og U19-spillere i breddeklubbene er ikke veien å gå.  La de yngre spillerne være nettopp det; yngre spillere.

Muligheten til å spille i U16-U19-serier får de kun nå, og ikke om fem år.»

 

Gunnar Voigt Nesbø,

Trener i Ytrebygda

 

6 tanker om “Damer er mangelvare!?!

 1. Gunnar ,

  Fakta feil . Gimle kontaktet ikke noen av Hop sine spillere ifjor som du hevder . Vi i Gimle sa akkurat det samme til Hop ifjor som du sier vår klubbleder har Samtalet med deg om dine talentfulle jenter i år. De hører hjemme i moderklubben til de får utviklet seg enda mer . Det står vi ved . Ellers er det sikkert like mange meninger om dette tema som det er klubber .

 2. Takk for interessante tanker, Gunnar. Jeg har bare lyst til å rette opp noen faktiske feil:
  1) Bergen Elite har per dags dato ikke rettet henvendelser til spillere på aldersbestemte lag i Ytrebygda
  2) Bergen Elite jobber for at spillere opp til og med U19 skal prioritere spill i egen breddeklubb framfor eliteseriespill – nettopp for å unngå å utarme eget lag i aldersbestemte klasser.

  For øvrig vil jeg påpeke at Hop, som en av de deltakende klubbene i Bergen Elite, har bærekraftige årganger nedover i årsklassene.

 3. Gunnar Nesbø kommer med viktige betraktninger i sitt innlegg.
  Uavhengig av klubbtilhørighet og agenda så er det noen fakta for norsk kvinnebasket som jeg ikke har hørt noen er uenig i:
  – vi må øke rekrutteringen
  – vi må øke kompetanse og utdanne trenere som kan ta vare på de som vi har og de som vi skal rekruttere

  Det er legitimt å ha ulike svar på å løse utfordringene over. Hva kan vi lære av historietimen?:
  – det har ikke vært en god sammenheng mellom god og bred rekruttering og at klubben har elitelag på kvinnesiden.
  – Elitesatsing tar penger og ressurser fra KL klubbene-

  Vi har de siste årene brukt mye tid og ressurser på å snakke om hvordan vi skal få flere KL lag.
  Hva kunne vi fått til dersom forbund, region og klubber brukte de samme ressurser på temaet rekruttering og utdannelse av trenere?

  Våger vi å tenke nytt? Hva mener basketballfamilien skal gi oss signifikant flere spillere som kan drive satsingen framover?
  YBBK sitt innspill i denne sammenheng:
  Dagens spillere må inngå i klubbenes satsing på rekruttering i form av å utdanne dem som trenere og ledere.

  Håper at innlegget til Nesbø kan invitere klubbene til å fokusere på hva som kan fremme norsk kvinnebasket –
  – la oss starte om å samarbeide om det vi er enige om- rekruttering og økt kompetanse- hvordan kan vi gjøre dette bedre?

  vh
  Thomas Mildestvedt
  Leder YBBK

 4. Gunnar, flott at du reiser denne debatten (og at Pål gir deg plass)! Du virker noe overrasket over situasjonen, men dette er jo noe som har vært problemet på østlandet i mange år. Topp-klubber som ikke lykkes med å rekruttere nok yngre spillere i egen klubb, og som fordi de er attraktive for de yngre talentene lykkes å rekruttere fra de omkringliggende klubbene. Resultatet er trist! De beste klubbene utarmer sine naboklubber ved at naboklubbene får problemer med å holde jentelag i de eldre aldersklassene når de beste forsvinner. Og nå er det bare et tidsspørsmål før jentebasket blir en ren barneidrett. Den vanskeligste alderen å holde på basketspillerne er i 14-17 års alderen. Da begynner skolen å kreve mye og mange ønsker å bruke fritiden på venner og mer sosialt rettede aktiviteter. Når de mest engasjerte, som ofte er de største talentene, forsvinner til «eliteklubbene» er det dessverre naturlig at de som er igjen gjør opp status og finner ut at de ikke lenger har tid eller engasjement nok til basketrening. Det var jo denne realiteten som lå bak da Asker stilte KL-lag for to år siden, et veldig ungt, men talentfullt lag. Vi er opptatt av å ha jenter i vår klubb, og at våre jenter skal bli i klubben utover tenårene. Vi nekter å bli et rent farmerlag for andre. Og det er grunnen til at vi er påmeldt også kommende sesong, til tross for ungt lag og ikke så mange spillere pt.

  Du gjør et nummer av at det nå er påmeldt syv lag til årets KL, og at ressursene kanskje burde blitt brukt annerledes. Realitetene er at det omtrent ikke er blitt brukt ressurser (hverken tid eller penger) på jentebasket fra forbundets side på mange år. Det er blitt brukt altfor lite tid til å diskutere problemene og mulige løsninger. Årets KL var pinlig med kun 4 lag og var på god vei til å kun bli 4-5 lag kommende sesong. Heldigvis lykkes vi med å få syv lag. Med syv lag blir det kanskje et noe lavere nivå sportslig, men det blir mulig for flere talenter å prøve seg og forhåpentligvis ser fler av de yngre spillerne at det er mulig å spille på et høyt nivå også etter tenårene (håpet må være at alle klubbene hever seg med KL-spill-slik Asker har gjort de siste sesongene).

  Jeg tror vi er helt avhengig av både å ha et elitetilbud og et breddetilbud for å rekruttere og holde på spillerne. Derfor er det også uheldig dersom forbundet kun satser på et godt opplegg for de aller yngste, og lar de eldre jentene «betale» prisen. Det er viktig at vi har et godt tilbud til jentene som er i begynnelsen av 20 årene. De blir viktige forbilder for de yngre samt at de vil være nødvendig for at de yngre skal heve seg og legge inn den innsatsen som er nødvendig for at vi skal heve basketnivået i Norge.

  Det finnes ikke en enkel oppskrift, og det er heller ikke en årsak til at situasjonen er som den er. Det viktige er å få en god diskusjon på hva vi gjør nå og forsøke å få en felles forståelse hvor vi alle trekker i samme retning. Jeg oppfatter forbundet i store trekk som fraværende de siste årene, men håper at de snart kan ta regien og sørge for at vi tar fatt i jentebasketen før den går under. Klubbene greier neppe å gjøre dette selv.

 5. Her er det fem menn som har skrevet eller kommentert! hva mener jentene! Vilde Tveito hadde et engasjerende innlegg på fb-siden til forbundet for 14 dager siden, men hva de mener de øvrige? Tiden er ikke inne for å være tause. Nå må dere «hyle ut» om dere vil noe skal skje!

 6. Hei Gunnar,
  Tusen takk for at du setter igang en så viktig debatt og for at Pål Berg gir deg en arena til å gjøre dette.

  Først av alt, gratulerer så mye YBBK med NM gull i U16 klassen (benytter anledningen til også å gratulere Frøya med gull for guttene, jeg har en slem tendens til å heie på Bergenslag). Jeg vil også benytte anledningen til å gratulere YBBK med en solid satsing på jentene sine, noe som har resultert i mange spillere med gode ferdigheter og grunnteknikk. Her har YBBK og du Gunnar gjort en strålende jobb.
  Gunnar diskuterer mange interessante poeng i innlegget sitt. Noen er jeg enig i, mens andre forstår jeg ikke helt. Selv spiller jeg på Ulriken, altså i en av disse klubbene som er ute etter Gunnars spillere.

  Gunnar peker på at KL klubbene har forsømt sitt rekrutteringsarbeid og isteden vil ta spillere fra breddeklubbene. Han peker også på at nivået i KL er dårlig og at det nok er for mange lag. Mye av dette har han helt sikkert rett i.

  Jeg vil likevel peke på rekruttering nok også vil gå litt i faser. Ulriken har følgende fasit for jenter de siste årene (tatt fra basket.no): NMU19 (2014): sølv, NMU19 (2013): gull, NMU18 (2012): gull, NMU20(2011): gull, NMU18(2011): gull, NMU16(2011):gull. I tillegg vant vi vel også gull i U16 og U18 i 2010, U16 og U18 i 2009 (i tillegg til sølv i U20). Ulriken har sikkert forsømt seg litt når det gjelder rekruttering i noen årsklasser for øyeblikket, men har en ganske bred basis nedover i yngre årsklasser (etter en flott satsing på easy basket). Derfor er det kanskje litt urettferdig å henge ut klubbens rekrutteringsinnsats grunnet noen hull. Videre så er også resultatene i KL litt et resultat av suksess med utvikling av egne spillere. 3 sentrale spillere i KL for Ulriken de senere år, Stine og Maren Austgulen + Emilie Grønås spiller college basket i USA. Det er ingen hemmelighet at vi ikke har klart å erstatte disse spillerne, noe som resultatene i KL illustrerer.

  Gunnar skriver i innlegget sitt: «At også Ulriken kom til å kontakte spillere fra Ytrebygda fikk vi vite for noen uker siden, og tilbudet deres om å trene med kvinneligalaget en gang i blant høres uskyldig nok ut, men jeg er redd det var akkurat dette Hop ble forespeilet for et år siden også». Ut av dette leser jeg at dette «uskyldige» tilbudet helt sikkert har en dypere og mer alvorlig hensikt. Hva hvis så ikke var tilfelle? Tenk om det bare var en forespørsel om at de kunne være med å trene en gang i uken og hvis Ulriken og spilleren fant ut at en kunne prøve å spille i KL så kunne en få en parallell spilletillatelse. Spilleren kunne dermed spille i YBBK i aldersbestemte klasser, men også få muligheten til å prøve seg i KL. Jeg har alltid trodd at dette var hensikten med parallelle spilletillatelser, men her tar jeg visst feil? Etter det jeg forstår så var dette også tilfellet med de tre nevnte Hop spillerne i fjor, men Hop ønsket ikke denne løsningen. Og her er det noe jeg ikke forstår, for meg representerer dette en vinn-vinn situasjon. Hop spillerne kunne ha trent og spilt med oss i sesongen 2013-2014 og nå når de har fått Bergen-Elite på plass så hadde de hatt flere spillere med KL erfaring. Hva i all verden er så galt med dette? Dette var jo akkurat det samme som skjedde i forhold til en lagvenninne av meg på Ulriken i sesongen 2011-2012. Hun spilte både for YBBK og Ulriken Elite. Jeg kan ikke forstå annet en at dette må være et godt tilbud, men i og med at dette reiser så voldsomme følelser så er det sikkert jeg som er naiv.

  Jeg må også få si noe om utviklingen til enkeltspillere. Gunnar mener at dette best tas vare på i opprinnelsesklubben, i dette tilfelle YBBK. Basert på utviklingen til spillerne han har trent så er det lett å være enig i dette. Poenget er imidlertid at vi her kan få et både og, altså en vinn-vinn situasjon. Spilleren står i YBBK, men får muligheten til også prøve seg i KL. Dette gir spillerne en mulighet til å prøve seg mot spillere som er sterkere fysisk og hvor spillet også går fortere. Dette må da også gi utvikling? Det er klart at de yngre spillerne også bidrar til KL spillerne, ikke minst fordi en får flere spillere med på fellestreningene. Jeg tror likevel nytten av disse treningene er vel så stor for de yngre spillerne som vil få en erfaring de ellers bare kan få gjennom å spille internasjonalt. Selvfølgelig har yngre spillere glede og nytte av å prøve å spille mot samt observere Tina Moen. Hva Tina Moen synes om å spille mot bare yngre spillere må en vel heller spørre henne om. Eller kanskje forbundet som kan gjøre rede for hvordan de ser for seg at eldre spillere skal fortsette å spille i KL? (Unnskyld Tina Moen, det er fryktelig å skrive eldre om en spiller som ikke er 30, men i norsk kvinnebasket er jo pensjonsalderen 21).

  Igjen vil jeg bare understreke at jeg synes det som blir gjort i Ytrebygda er helt strålende. Det er tydelig at de har noe bra på gang, ettersom de har klart å produsere såpass mange gode spillere med gode kvaliteter.

  Med vennlig hilsen,
  Lise Brevik

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s